MIJN ROL ALS

FACILITATOR

"You can design and create, and build the most wonderful place in the world.

But it takes people to make the dream a reality."

Walt Disney

OVER DEZE ROL

Als facilitator ben ik gericht op het ontwerpen van vitale organisaties. Maar wat is een vitale organisatie eigenlijk? Het is een organisatie die in staat is om te floreren in een snel veranderende omgeving. Een organisatie die veerkrachtig is en in staat is om snel in te spelen op veranderingen en uitdagingen.

Om dit te bereiken, maken we gebruik van Design Thinking & Doing. Hierbij staat de gebruiker centraal middels Human-Centered Design. Dit betekent dat we ons richten op de behoeften van de gebruiker en deze als uitgangspunt nemen bij het ontwerpen van oplossingen.

MENSCENTRAAL
MINDSET

Maar hoe bereiken we deze vitale organisatie en hoe houden we deze in stand? Door de juiste mindset te hebben en te leren van mislukkingen. Door creatief zelfvertrouwen te hebben en empathie te tonen. Door optimistisch te zijn en dubbelzinnigheid te omarmen. En door te blijven itereren, itereren, itereren...

We nodigen je uit om samen met ons aan de slag te gaan en een vitale organisatie te ontwerpen, voor nu en de toekomst. Onze Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen.

Design Thinking & Doing:

 • STAP 1: Point of view, hoe zie jij het?
 • STAP 2: Bewust voelen & begrijpen;
 • STAP 3: Ideeën vormen en keuzes maken;
 • STAP 4: Inzetten door te doen en ervaren;
 • STAP 5: Waarderen en valideren, tijd voor reflectie.

Kom in actie en ontwerp samen met ons een vitale organisatie. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe we jouw organisatie kunnen helpen floreren.

DESIGN THINKING

Mijn aanpak richt zich op het centraal stellen van menselijke waarden en het scheppen van duidelijkheid in het proces. Het omarmen het experimenteren en bewust zijn van het belang van het proces. Mijn voorkeur ligt bij actie en radicale samenwerking om zo tot de beste resultaten te komen.

Ik geloof in de kracht van een 'van denken naar doen' mindset. Door te focussen op actie en experimenteren, ben ik ervan overtuigd dat de beste resultaten worden behaald. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze acties bijdragen aan een mensgerichte en waardevolle organisatie?

Hieronder de gemeenschappelijke principes:

MENSCENTRAAL

Door ons te richten op de behoeften van de mens, creëren we een organisatie die betekenisvol is voor haar medewerkers en klanten. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van producten die echt aansluiten bij de behoeften van de klant.

MULTIDISCIPLINIAR

Discipline overschrijdend en samenwerkend: We geloven dat het samenbrengen van verschillende disciplines en perspectieven de meest innovatieve ideeën oplevert. Door bijvoorbeeld samen te werken met experts uit verschillende vakgebieden, ontstaat er een waardevolle mix van kennis en ervaring.

HOLISTISCH EN INTEGRAAL

Wij kijken naar de organisatie als geheel en proberen deze te begrijpen in haar context. Dit betekent dat we niet alleen focussen op één aspect, maar de hele organisatie in ogenschouw nemen en daarop acteren.

FLEXIBEL EN COMFORTABEL

Flexibiliteit en comfortabel met ambiguïteit: Door te experimenteren en te innoveren, is het soms nodig om uit de comfortzone te stappen. Wij vinden het belangrijk om flexibel te zijn en open te staan voor onzekerheid en ambiguïteit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we snel moeten schakelen bij veranderingen in de markt.

COMMUNICATIE

Multimodale communicatievaardigheden: Communicatie is een belangrijke factor in het succesvol doorvoeren van veranderingen. Wij beschikken over verschillende communicatievaardigheden, zodat we onze boodschap op verschillende manieren kunnen overbrengen.

MINDSET

Groeimindset: Wij geloven dat iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen. Dit betekent dat we openstaan voor feedback en altijd op zoek zijn naar manieren om te verbeteren.

Door deze principes toe te passen, kunnen wij samen werken aan een organisatie die floreert. Wil jij meer weten over op welke wijze ik jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact op en laten we samen aan de slag gaan!

STAP VOOR STAP NAAR EEN VITALERE BUSINESS

STAP 5
STAP 5

Waarderen & valideren

De waarde van een product of dienst wordt bepaald door de gebruiker. Het is hierin dan ook belangrijk om feedback van de gebruikers vragen. De kan op basis van de eerdere vragen:

 • Is er voordeel ervaren;
 • Is er pijn verzacht;
 • Is het ondersteunend aan de taken.

Op basis van deze drie vragen en doorvragen kan worden onderzocht of er waarde wordt toegevoegd en er sprake is van een 'fit' of dat er aanpassingen nodig zijn en ruimte is voor verdere ontwikkeling en verbetering. Het doel is een perfecte fit, maar belangrijkste is het proces om hier mee bezig te zijn.

 

STAP 3
STAP 3

Ideeën & keuzes

In het vormen van ideeën en maken van keuzes stap van voelen en begrijpen ontzettend belangrijk. De volgende vragen kunnen helpen bij het verhelderen van dit beeld:

 • Welke voordeel wordt ervaren;
 • Welke pijn wordt verzacht of voorkomen;
 • Welke (of op welke wijze) worden taken ondersteund.

Op basis van deze drie vragen en doorvragen kan worden onderzocht welke behoefte is er? Welk voordeel wordt ervaren of wordt gewenst en welke pijn wordt ervaren en hoe deze mogelijk kan worden verzacht of weggenomen. Soms gaat het om het ervaren en voelen van de ondersteuning bij de dagelijkse taken.

Wat is de droom als het gaat om het creëren van aanbod en hoe kun je deze dromen concreet maken. Aansluiten bij je doelgroepen door een juiste fit.

STAP 1
STAP 1

Inzicht, behoefte & gedrag

Vanuit welk standpunt gaan we aan de slag?! In de voorbereiding is dit iets waar je al hebt over nagedacht. Dit is het verplichte huiswerk, want zonder inzicht, behoefte en het juiste gedrag komen we niet verder.

STAP 4
STAP 4

Doen & ervaren

Doen is ervaren en beleven en dus belangrijk. Het is met name belangrijk dat wordt ingezet op basis van een persoonlijke behoefte en vraag. Een keuze is hierin persoonlijk op basis van intrinsieke motivatie, behoefte en vraag. Als team is het belangrijk om hierin gezamenlijk de keuze te maken. Hierdoor wordt standaard aanbod vertaald naar maatwerk door deze als individu of als team anders te benaderen.

STAP 2
STAP 2

Voelen & begrijpen

Gezondheid, vitaliteit, inzetbaarheid, werkplezier en werkgeluk, zomaar een greep uit de thema's van nu. Iedereen heeft wel een gedachte of kan iets benoemen als het gaat om één van deze thema's. Belangrijk is dat we ze begrijpen, doorleven en voelen vanuit onze persoonlijke energie, maar juist ook als team en organisatie.

We omarmen hierin het gedachtegoed van 'Amplitie'. Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie).

STAP VOOR STAP NAAR EEN VITALERE BUSINESS

STAP 1
STAP 1

Inzicht, behoefte & gedrag

Vanuit welk standpunt gaan we aan de slag?! In de voorbereiding is dit iets waar je al hebt over nagedacht. Dit is het verplichte huiswerk, want zonder inzicht, behoefte en het juiste gedrag komen we niet verder.

STAP 2
STAP 2

Voelen & begrijpen

Gezondheid, vitaliteit, inzetbaarheid, werkplezier en werkgeluk, zomaar een greep uit de thema's van nu. Iedereen heeft wel een gedachte of kan iets benoemen als het gaat om één van deze thema's. Belangrijk is dat we ze begrijpen, doorleven en voelen vanuit onze persoonlijke energie, maar juist ook als team en organisatie.

We omarmen hierin het gedachtegoed van 'Amplitie'. Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie).

STAP 3
STAP 3

Ideeën & keuzes

In het vormen van ideeën en maken van keuzes stap van voelen en begrijpen ontzettend belangrijk. De volgende vragen kunnen helpen bij het verhelderen van dit beeld:

 • Welke voordeel wordt ervaren;
 • Welke pijn wordt verzacht of voorkomen;
 • Welke (of op welke wijze) worden taken ondersteund.

Op basis van deze drie vragen en doorvragen kan worden onderzocht welke behoefte is er? Welk voordeel wordt ervaren of wordt gewenst en welke pijn wordt ervaren en hoe deze mogelijk kan worden verzacht of weggenomen. Soms gaat het om het ervaren en voelen van de ondersteuning bij de dagelijkse taken.

Wat is de droom als het gaat om het creëren van aanbod en hoe kun je deze dromen concreet maken. Aansluiten bij je doelgroepen door een juiste fit.

STAP 4
STAP 4

Doen & ervaren

Doen is ervaren en beleven en dus belangrijk. Het is met name belangrijk dat wordt ingezet op basis van een persoonlijke behoefte en vraag. Een keuze is hierin persoonlijk op basis van intrinsieke motivatie, behoefte en vraag. Als team is het belangrijk om hierin gezamenlijk de keuze te maken. Hierdoor wordt standaard aanbod vertaald naar maatwerk door deze als individu of als team anders te benaderen.

STAP 5
STAP 5

Waarderen & valideren

De waarde van een product of dienst wordt bepaald door de gebruiker. Het is hierin dan ook belangrijk om feedback van de gebruikers vragen. De kan op basis van de eerdere vragen:

 • Is er voordeel ervaren;
 • Is er pijn verzacht;
 • Is het ondersteunend aan de taken.

Op basis van deze drie vragen en doorvragen kan worden onderzocht of er waarde wordt toegevoegd en er sprake is van een 'fit' of dat er aanpassingen nodig zijn en ruimte is voor verdere ontwikkeling en verbetering. Het doel is een perfecte fit, maar belangrijkste is het proces om hier mee bezig te zijn.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

In de rol van facilitator hanteer ik een dagdeel als uitgangspunt voor de minimale afname. 

Kosten voor een dagdeel zijn € 500,-.

Genoemde prijs is hierin zonder bijkomende kosten en slechts een indicatie voorafgaande een offerte. Tevens zijn de genoemde prijzen exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld; voorbereiding middel inlezen, gesprekken, etc.

*Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld ee 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

 • Beamer / Digi-bord
 • Goede WIFI verbinding
 • Flipover
 • Voldoende beweegruimte

OVER DESIGN THINKING

Design Thinking is een methodiek en denkwijze afkomstig uit de wereld van product ontwerpers. De eerste die deze term echt gebruikte was David Kelley van de Stanford D. School (een faculteit van de Stanford Universiteit gericht op ontwerpen) en het ontwerpbedrijf Ideo uit San Francisco.

De gebruiker wordt centraal gesteld. Je weet dus zeker dat het ontworpen product of dienst aansluit bij echte emotionele wensen en behoeftes. Je bedenkt de oplossingen zelf in de organisatie met het eigen team.

Het is zeker zinvol om aan de slag te gaan met een DESIGN THINKING methode als je:

 • waarde wil toevoegen voor de gebruikers;
 • wil vernieuwen, verfrissen en verbeteren;
 • ervaringen wil op doen die je kan laten zien;
 • durft te experimenteren;
 • echt wil samenwerken;
 • niet alleen wil denken, maar vooral wil doen!

Er zijn wel eens vragen over de verschillen tussen de methodieken. Ze hebben een verschillend doeleinde. Toch kunnen de verschillende methodes ook in combinatie gebruikt worden.

Hieronder zo beknopt & helder mogelijk beschreven:

 • Lean is een methode om processen doelmatiger te maken door het elimineren van overbodige stappen en handelingen. Deze methodiek is ontwikkeld in de fabrieken van Toyota om zo goedkoop en snel mogelijk te kunnen produceren met de juiste kwaliteit. Het doel is dus een doelmatig proces.
 • Agile is een organisatievorm gericht op flexibiliteit, waarbij gewerkt wordt in multidisciplinaire teams. Dat wil zeggen teams met teamleden uit verschillende disciplines. Deze teams werken in "sprints" van 2-3 weken. Dit zijn een soort miniprojecten met een duidelijk gedefinieerde scope. Het doel is om met een team zo snel mogelijk waarde te creëren en het plan en de planning snel aan te kunnen passen als dat nodig is.
 • Customer Journey is een methode om de 'reis' in kaart te brengen die de klant doorloopt om zijn doel te bereiken. Er wordt een overzicht gemaakt van de verschillende emoties die de klant tijdens zijn reis beleeft. Het doel is om inzicht te krijgen in wat de klant meemaakt. Vervolgens begint het verbeteren van deze klantreis door pijnpunten weg te nemen en positieve belevenissen toe te voegen.
 • Employee Journey is afgeleid van de Customer Journey en probeert de reis die de medewerker aflegt om zijn doel te bereiken in kaart te brengen en te verbeteren. Het doel is om te begrijpen wat de medewerker ervaart en dit te verbeteren om de medewerker tevredenheid te verhogen en uiteindelijk een betere klanttevredenheid.
dance-disc
DARE TO TAKE THE DISC!

Life is like dancing. If we have a big floor, many people will dance. Some will get angry when the rhythm changes. But life is changing all the time.

Don Miguel Ruiz

esign Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen (ook wel wicked problems genoemd).

Anything worth doing good takes a little chaos.

 

Flea