MIJN ROL ALS

[AMPLITIEDESKUNDIGE]

How does nature amplify the intelligence of groups? It forms swarms.

Louis B. Rosenberg

Inhoud van deze pagina
  Add a header to begin generating the table of contents

  AMPLITIEDESKUNDIGE

  Als amplitiedeskundige i.o. neem ik organisaties mee in de veelzijdige wereld van een vitalere business. Een visuele en dynamische reis waarbij de verschillende facetten voorbij komen en inzicht geven in de complexiteit en veelzijdigheid van thema vitaliteit.

  POSITIEVE AANDACHT

  De aandacht voor gezonde, vitale en veerkrachtige medewerkers is groot, maar hoe vertaal je de aandacht naar de verandering die nodig is om impact te maken voor nu en de toekomst. Te vaak wordt er nog door pleisters te plakken aandacht gegeven aan medewerkers.

  VERSTERKEN

  Door de droom van een vitalere business te vertalen naar een ambitie en deze onderdeel maken van de visie, missie en strategie wordt deze onderdeel van het organisatie DNA. Hierin niet gekaderd, maar juist dynamisch waardoor het meebeweegt met de behoefte van de medewerkers, management, organisatie en zelfs naar buiten.

   

  WELKE ROLLEN

  Als amplitiedeskundige kan ik op verschillende wijze worden ingezet. Indien het gedachtengoed van 'Amplitie' niet of minder bekend is wordt over het algemeen gestart met een inspiratiesessie. Daarnaast kan het actief begeleiden, trainen of coachen van een projectteam de vraag zijn of natuurlijk een combinatie hiervan.

  Hieronder de rollen.

   

  climb

  Als ik denk aan mijn persoonlijke uitdaging is dit wel het algemeen inbedden van 'Vitaliteit' op een amplitieve wijze in de meest brede zin van het woord. Een woord als vitaliteit zodanig laden in een organisatie dat bewustwording en gedrag duurzaam worden verbeterd voor nu en in de toekomst.

  Klaar om geïnspireerd te worden?!

  DENKEN?! DOEN!

  PRAKTISCHE INFORMATIE

  Er wordt op basis van dagdelen berekend met een minimum van 1-dagdeel.

  Kosten voor een dagdeel zijn ÔéČ 500,-.

  Genoemde prijs is hierin zonder bijkomende kosten en slechts een indicatie voorafgaande een offerte. Tevens zijn de genoemde prijzen exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle b─│komende kosten zoals b─│voorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

  *Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

  Voor een structurele begeleiding van een project worden nadere afspraken gemaakt.

  Begeleiding op locatie

  Indien er sprake van begeleiding op locatie dient er rekening gehouden te worden met een minimale berekening op basis van een dagdeel (3-4 uur) met een minimum van 1-dagdeel.

  Hybride begeleiding

  Een hybride inzet wordt over het algemeen geprefereerd gezien er niet ten alle tijden fysieke afspraken nodig zijn. Eventuele fysieke afspraken kunnen hiermee zinvol en effectief worden ingezet. 

  Uurtarief

  Er zal op basis van offerte een uurtarief worden afgestemd. Tarief is hierin afhankelijk van verwachte tijdsduur van het project en benodigde uren. 

  Uurtarief zijn exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle b─│komende kosten zoals b─│voorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

  *Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

  TEAM DISC TRAINING

  Als er een (project)team gaat samenwerken kan het handig zijn om een helder beeld te krijgen van gedrag. Hierin kan een DISC Training uitkomst bieden als het gaat om samenwerken. 

  LEES VERDER

  INSPIRATIESESSIE

  Als inspirator neem ik organisaties mee in de veelzijdige wereld van een vitalere business. Een visuele en dynamische reis waarbij de verschillende facetten voorbij komen en inzicht geven in de complexiteit en veelzijdigheid van thema vitaliteit.

  LEES VERDER

  INTERNE COMMUNICATIE 

  Voor een structurele begeleiding op de interne communicatie kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

  Waar kan aan worden gedacht:

  • Communicatieplan
  • Ontwikkeling van communicatiemiddelen
  • Inrichting van intern portal (zoals bijvoorbeeld intranet en/of sharepoint)

  Begeleiding op locatie

  Indien er sprake van begeleiding op locatie dient er rekening gehouden te worden met een minimale berekening op basis van een dagdeel (3-4 uur) met een minimum van 1-dagdeel.

  Hybride begeleiding

  Een hybride inzet wordt over het algemeen geprefereerd gezien er niet ten alle tijden fysieke afspraken nodig zijn. Eventuele fysieke afspraken kunnen hiermee zinvol en effectief worden ingezet. 

  Uurtarief

  Er zal op basis van offerte een uurtarief worden afgestemd. Tarief is hierin afhankelijk van verwachte tijdsduur van het project en benodigde uren. 

  Uurtarief zijn exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle b─│komende kosten zoals b─│voorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

  *Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

   

  Je hiervoor direct contact opnemen met Frank om een afspraak te maken.

  Direct contact met Frank Hielckert

  OVER AMPLITIE

  Amplitie is h├ęt kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

  Amplitie betekenis: Amplitieve werkwijze

  ThemaÔÇÖs als bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, kunnen zowel vanuit preventie als amplitie aangepakt worden. Een preventieve werkwijze is het voeren van functioneringsgesprekken om tekortkomingen van medewerkers te ontdekken en deze te herstellen middels scholing. Een amplitieve werkwijze is het voeren van ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe iemand beter tot zijn recht kan komen en de inzetbaarheid te vergroten.

  De reikwijdte van amplitieve interventies is aanzienlijk groter dan curatieve of preventieve interventies. Amplitie strekt zich namelijk uit over alle medewerkers. Preventie is erop gericht dat medewerkers uit een risicogroep niet gaan behoren tot een probleemgroep. Amplitie zorgt ervoor dat zowel de risicogroep als de probleemgroep steeds kleiner worden. Helaas zullen risicoÔÇÖs en problemen zich altijd blijven voordoen. Door te werken aan amplitie kan dit toch aanzienlijk verminderd worden en beperkt blijven. Amplitie is hiermee geen vervanging van curatie en preventie, maar een aanvulling erop.

  Inzetten op het versterken van alle medewerkers zorgt ervoor dat organisaties meer in balans kunnen komen. Onderstaand figuur 1 laat zien dat als de meeste aandacht gaat naar de kleinste groep medewerkers (de probleemgroep), tekort wordt geschoten in het in conditie houden van het totale menselijke kapitaal van de organisatie, terwijl dit kapitaal essentieel is om de organisatie stevig neer te zetten. Door de onderste laag van de piramide te versterken, kan de piramide zelfs groeien. Dit laat zien dat investeren in menselijk kapitaal meer organisatiesucces oplevert.

  Figuur 1; bron: Talent College via website

  De vier pijlers van Amplitie 

  Er zit geen volgorde in de vier pijlers van amplitie en ze zijn allemaal even belangrijk. De pijlers complementeren elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Bovendien sluiten ze elkaar niet uit, maar vormen een geheel om te werken aan het versterken van menselijk kapitaal. Het is van belang om aandacht te besteden aan gezonde, bevlogen, talentgerichte medewerkers die hun werk zo kunnen inrichten dat zij kunnen uitblinken in wie zij zijn. Werken aan amplitie als geheel is een voorwaarde om organisatiesucces te behalen en behouden.

  Figuur 2; bron Amplitiemodel Talent College via website.

  Bron: Talent College via website.

  A lot of times people look at the negative side of what they feel they can't do. I always look on the positive side of what I can do.

  Chuck Norris

  FRANK HIELCKERT

  [FACILITATOR | INSPIRATOR]

  powered by uncomplicated

  Gecertificeerd specialist

  DISC & Drijfveren

  Bedrijfsnaam: Uncomplicated
  KvK: 08171830

  Bankgegevens
  IBAN: NL35INGB0004 7676 19
  BIC: INGBNL2A