gecertificeerd amplitiedeskundige

MIJN ROL ALS

[AMPLITIEDESKUNDIGE]

How does nature amplify the intelligence of groups? It forms swarms.

Louis B. Rosenberg

In een wereld die voortdurend evolueert, met onzekerheid en complexiteit als constante factoren, wordt het steeds belangrijker voor organisaties om zich te richten op hun menselijke kapitaal. Thema's zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk zijn niet langer slechts leuke extraatjes, maar essentiƫle elementen voor het behalen van organisatiedoelstellingen.

En daar komt amplitie om de hoek kijken. Hoewel het begrip misschien nieuw voor je is, is het van cruciaal belang voor de moderne bedrijfswereld. Door te investeren in de gezondheid, ontwikkeling en motivatie van medewerkers, kunnen organisaties een voorsprong nemen op de concurrentie. Amplitie gaat verder dan alleen het creƫren van een prettige werkomgeving; het draait om het cultiveren van een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en hun volledige potentieel kunnen benutten.

En dat heeft onmiskenbaar voordelen. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, presteren beter en blijven langer bij hun werkgever. Bovendien dragen zij bij aan een positieve en productieve werkomgeving, wat weer bijdraagt aan het succes van de organisatie als geheel.

Als je als organisatie wilt blijven groeien en gedijen in deze snel veranderende wereld, dan is het dus zaak om amplitie hoog op de agenda te zetten. Door te investeren in de gezondheid, ontwikkeling en motivatie van je medewerkers, ben je niet alleen goed bezig voor je werknemers, maar ook voor de toekomst van je organisatie.

waarde
investeer

En nu?

Op zoek naar een amplitiedeskundige die op verschillende manieren kan worden ingezet? Ik ben er om te helpen! Als het gedachtegoed van 'Amplitie' nog niet bekend is, beginnen we meestal met een inspiratiesessie. Daarnaast kan ik het projectteam actief begeleiden, trainen of coachen, of een combinatie hiervan bieden. Neem contact met mij op om te bespreken hoe ik jouw organisatie kan helpen groeien met behulp van Amplitie.

Belangrijkste stap naar groei? Contact met mij opnemen!

AMPLITIE-SUCCES

AMPLITIEDESKUNDIGE

Als amplitiedeskundige is mijn doel om de positieve staat van medewerkers te versterken en zo werkgeluk binnen organisaties te stimuleren. Gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting zijn de pijlers waarop ik bouw. Door mijn aanpak wordt werkgeluk geen maatwerk meer, maar onderdeel van het beleid van een organisatie. Samen zorgen we ervoor dat werkgeluk een concreet en tastbaar thema wordt waar aan gewerkt kan worden, met alle positieve gevolgen van dien!

Met mijn jarenlange ervaring heb ik de kennis en vaardigheden in huis om organisaties te begeleiden bij het optimaliseren van de vitaliteit van hun medewerkers. Mijn aanpak is praktisch, effectief en resultaatgericht. Ik help organisaties bij het opzetten van een vitaliteitsprogramma op maat, waarbij ik rekening houd met de specifieke behoeften en doelen van de organisatie en haar medewerkers.

AMPLITIE-MODEL-FH

Dankzij mijn aanpak wordt werkgeluk geen abstract begrip meer, maar een meetbaar en concreet doel. Door te investeren in de vitaliteit van medewerkers, kunnen organisaties rekenen op meer motivatie, betrokkenheid en productiviteit. Daarnaast zorgt een gezonde en vitale werkomgeving voor minder verzuim en een lager personeelsverloop.

Ben jij op zoek naar een amplitiedeskundige die jouw organisatie kan helpen bij het versterken van de positieve staat van medewerkers en het stimuleren van werkgeluk? Neem dan nu contact met mij op en ontdek wat ik voor jouw organisatie kan betekenen!

Mijn persoonlijke missie is om 'Vitaliteit' op een amplitieve wijze in de meest brede zin van het woord te integreren in organisaties. Ik zie dit als een uitdaging, maar ook als een essentiƫle stap om bewustwording en gedrag duurzaam te verbeteren, zowel nu als in de toekomst. Als professional kan ik bijdragen aan het laden van het woord vitaliteit in de organisatie, en het actief begeleiden, trainen en coachen van medewerkers om deze waarde in praktijk te brengen. Zo kan ik helpen bij het creƫren van een gezonde en vitale organisatiecultuur, waar medewerkers floreren en de organisatie als geheel succesvol is.

De vier pijlers van amplitie

Amplitie is gebaseerd op vier pijlers die complementair zijn en elkaar wederzijds beĆÆnvloeden. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan alle vier pijlers om menselijk kapitaal te versterken en organisatiesucces te behalen en behouden. Hieronder vindt u een heldere opsomming van de vier pijlers van amplitie:

Gezondheid:

Een gezonde leefstijl en een gezonde werkomgeving zijn essentieel voor het welzijn van medewerkers. Hierbij kan je denken aan voldoende beweging, gezonde voeding, ergonomische werkplekken en een goede balans tussen werk en privƩ.

Bevlogenheid:

Bevlogen medewerkers zijn betrokken bij hun werk en ervaren een gevoel van voldoening en plezier. Dit leidt tot hogere productiviteit, minder verzuim en verloop en een hogere klanttevredenheid. Bevlogenheid kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld autonomie te geven, zinvol werk te bieden en waardering te tonen.

Werkinrichting:

Een werkomgeving die aansluit bij de fysieke en inhoudelijke behoeften en mogelijkheden van medewerkers kan bijdragen aan hun welzijn en prestaties. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanpassen van taken en verantwoordelijkheden aan de talenten en competenties van medewerkers.

Ook het bieden van flexibele werktijden, thuiswerk mogelijkheden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden om de groei en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Talentmanagement:

Het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten van medewerkers draagt bij aan hun persoonlijke groei en de groei van de organisatie. Dit kan worden gestimuleerd door het bieden van opleidingen en trainingen, talentgesprekken en uitdagende werkzaamheden.

Door in te zetten op talenten kunnen werknemers beter presteren, groeien en zichzelf uitdagen. Dit kan leiden tot een hogere inzetbaarheid omdat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en beter kunnen inspelen op veranderingen in de organisatie.

Het versterken van deze vier pijlers als geheel zal bijdragen aan het versterken van menselijk kapitaal en het behalen van organisatiesucces. Als amplitiedeskundige kan ik u helpen bij het ontwikkelen van een effectief amplitiebeleid dat gericht is op het versterken van deze pijlers.

MOOIE AMPLITIE REIS

Stap aan boord van de vitale business reis met mij als jouw amplitiedeskundige! Samen ontdekken we de veelzijdige wereld van vitaliteit en de impact die het kan hebben op jouw organisatie.

Laat mij jou meenemen op een visuele en dynamische reis waarbij we de complexiteit en veelzijdigheid van het thema vitaliteit verkennen. Niet alleen kijken we naar gezonde, vitale en veerkrachtige medewerkers, maar we vertalen dit naar een ambitie die onderdeel wordt van het DNA van jouw organisatie.

Weg met pleisters plakken, laten we samen werken aan verandering en positieve aandacht voor vitaliteit! Door het versterken van de ambitie en het integreren in de visie, missie en strategie van de organisatie, kunnen we een gezonde en vitale cultuur creƫren die meebeweegt met de behoeften van de medewerkers, het management en zelfs daarbuiten.

DENKEN?! DOEN!

Grijp deze kans om jouw organisatie te versterken met een vitale en dynamische aanpak. Neem nu contact met mij op!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor een structurele begeleiding van een project worden nadere afspraken gemaakt.

Begeleiding op locatie

Indien er sprake van begeleiding op locatie dient er rekening gehouden te worden met een minimale berekening op basis van een dagdeel (3-4 uur) met een minimum van 1-dagdeel.

Hybride begeleiding

Een hybride inzet wordt over het algemeen geprefereerd gezien er niet ten alle tijden fysieke afspraken nodig zijn. Eventuele fysieke afspraken kunnen hiermee zinvol en effectief worden ingezet.Ā 

Uurtarief

Er zal op basis van offerte een uurtarief worden afgestemd. Tarief is hierin afhankelijk van verwachte tijdsduur van het project en benodigde uren.Ā 

Uurtarief zijn exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

*Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

TEAM DISC TRAINING

Als er een (project)team gaat samenwerken kan het handig zijn om een helder beeld te krijgen van gedrag. Hierin kan een DISC Training uitkomst bieden als het gaat om samenwerken.Ā 

LEES VERDER

INSPIRATIESESSIE

Als inspirator neem ik organisaties mee in de veelzijdige wereld van eenĀ vitalere business.Ā Een visuele en dynamische reis waarbij de verschillende facetten voorbij komen en inzicht geven in de complexiteit en veelzijdigheid van thema vitaliteit.

LEES VERDER

INTERNE COMMUNICATIEĀ 

Voor een structurele begeleiding op de interne communicatie kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

Waar kan aan worden gedacht:

  • Communicatieplan
  • Ontwikkeling van communicatiemiddelen
  • Inrichting van intern portal (zoals bijvoorbeeld intranet en/of sharepoint)

Begeleiding op locatie

Indien er sprake van begeleiding op locatie dient er rekening gehouden te worden met een minimale berekening op basis van een dagdeel (3-4 uur) met een minimum van 1-dagdeel.

Hybride begeleiding

Een hybride inzet wordt over het algemeen geprefereerd gezien er niet ten alle tijden fysieke afspraken nodig zijn. Eventuele fysieke afspraken kunnen hiermee zinvol en effectief worden ingezet.Ā 

Uurtarief

Er zal op basis van offerte een uurtarief worden afgestemd. Tarief is hierin afhankelijk van verwachte tijdsduur van het project en benodigde uren.Ā 

Uurtarief zijn exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

*Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

Ā 

Je hiervoor direct contact opnemen met Frank om een afspraak te maken.

Direct contact met Frank Hielckert

Er wordt op basis van dagdelen berekend met een minimum van 1-dagdeel.

Kosten voor een dagdeel zijn ā‚¬ 500,-.

Genoemde prijs is hierin zonder bijkomende kosten en slechts een indicatie voorafgaande een offerte. Tevens zijn de genoemde prijzen exclusief reis- en verblijfskosten*, 21% BTW en alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld; voorbereiding middels inlezen, gesprekken, etc.

*Verblijfskosten; indien nodig (bijvoorbeeld een 2-daagse op locatie) worden verblijfskosten in rekening gebracht tenzij hierin wordt voorzien door de opdrachtgever.

OVER AMPLITIE

Amplitie is hƩt kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

Amplitie betekenis: Amplitieve werkwijze

Themaā€™s als bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, kunnen zowel vanuit preventie als amplitie aangepakt worden. Een preventieve werkwijze is het voeren van functioneringsgesprekken om tekortkomingen van medewerkers te ontdekken en deze te herstellen middels scholing. Een amplitieve werkwijze is het voeren van ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe iemand beter tot zijn recht kan komen en de inzetbaarheid te vergroten.

De reikwijdte van amplitieve interventies is aanzienlijk groter dan curatieve of preventieve interventies. Amplitie strekt zich namelijk uit over alle medewerkers. Preventie is erop gericht dat medewerkers uit een risicogroep niet gaan behoren tot een probleemgroep. Amplitie zorgt ervoor dat zowel de risicogroep als de probleemgroep steeds kleiner worden. Helaas zullen risicoā€™s en problemen zich altijd blijven voordoen. Door te werken aan amplitie kan dit toch aanzienlijk verminderd worden en beperkt blijven. Amplitie is hiermee geen vervanging van curatie en preventie, maar een aanvulling erop.

Inzetten op het versterken van alle medewerkers zorgt ervoor dat organisaties meer in balans kunnen komen. Onderstaand figuur 1 laat zien dat als de meeste aandacht gaat naar de kleinste groep medewerkers (de probleemgroep), tekort wordt geschoten in het in conditie houden van het totale menselijke kapitaal van de organisatie, terwijl dit kapitaal essentieel is om de organisatie stevig neer te zetten. Door de onderste laag van de piramide te versterken, kan de piramide zelfs groeien. Dit laat zien dat investeren in menselijk kapitaal meer organisatiesucces oplevert.

Figuur 1; bron: Talent College via website

De vier pijlers van AmplitieĀ 

Er zit geen volgorde in de vier pijlers van amplitie en ze zijn allemaal even belangrijk. De pijlers complementeren elkaar en beĆÆnvloeden elkaar wederzijds. Bovendien sluiten ze elkaar niet uit, maar vormen een geheel om te werken aan het versterken van menselijk kapitaal. Het is van belang om aandacht te besteden aan gezonde, bevlogen, talentgerichte medewerkers die hun werk zo kunnen inrichten dat zij kunnen uitblinken in wie zij zijn. Werken aan amplitie als geheel is een voorwaarde om organisatiesucces te behalen en behouden.

Figuur 2; bron Amplitiemodel Talent College via website.

Bron: Talent College via website.

A lot of times people look at the negative side of what they feel they can't do. I always look on the positive side of what I can do.

Chuck Norris