"De Verborgen Schat van Gemeenschap: Lessen uit een Rustige Stam"

In de stilte van een afgelegen stam, waar de zon rustig opkomt en ondergaat, ontvouwt zich een verhaal van eenvoudige vreugde en gedeelde lasten. Te midden van weelderige natuur en kalme rivieren verrichten de stamleden slechts vijftien uur werk per week, een verbluffend contrast met de klokgerichte waanzin van het westerse bestaan.

Terwijl het Westen zich omringt met technologieën die bedoeld zijn om lasten te verlichten, ontdekt deze stam de ware betekenis van bevrijding. In plaats van vrije tijd te benutten voor rust en reflectie, vult het moderne leven zich met nieuwe prikkels, waarbij autonomie beperkt wordt door de dwingende roep van wat nog gedaan moet worden. De ooit beoogde verlichting verandert in een duistere wervelwind van stress en druk, waaruit een nationale burn-out dreigt te ontstaan.

tribe
vuca-world-2023

In de schaduw van dit contrast bloeit een diep inzicht op. Waarom kunnen zij met veertien uur werk gelukkiger zijn dan wij, te midden van overvloed en 40-urige werkweken? Is geluk werkelijk te vinden in materiële rijkdom, of schuilt het in de warmte van gemeenschap, het samenzijn en het zorgen voor elkaar?

De stam leert ons dat zingeving niet gevonden wordt in de sleur van werkuren, maar in de rijkdom van menselijke verbondenheid. Terwijl wij streven naar bezit, ontdekken zij de schatten van gedeelde momenten. In hun eenvoudige levensstijl ligt een spiegel voor ons hectische bestaan: een uitnodiging om te reflecteren op wat werkelijk belangrijk is.

De moraal die opdoemt uit deze vergelijking is helder. Misschien, te midden van onze moderne overvloed, moeten we leren van de stam die met veertien uur per week werken de kunst van echt leven heeft omarmd. Want uiteindelijk is geluk niet te koop, maar vind je het in de warmte van menselijke connectie, in het delen van lasten, en in het zorgen voor elkaar.

Een Eenvoudige Stap naar Werkgeluk: Reflectie als Fundament

Een eenvoudige eerste stap naar werkgeluk is dagelijks een moment van reflectie in te bouwen. Neem slechts vijf minuten aan het einde van je werkdag om stil te staan bij wat goed ging. Focus op kleine successen, hoe onbeduidend ze ook lijken. Dit kan variëren van het afronden van een taak tot het ontvangen van een compliment. Door deze positieve momenten te erkennen, creëer je een bewuste gewoonte van waardering en leg je de basis voor een geleidelijke toename van werkgeluk. Kleine veranderingen, 1% per week of maand, kunnen op de lange termijn een significante impact hebben op je algehele welzijn op het werk.

Soms Zijn er 'Klotendagen': Groeien in Tegenslag

Soms zijn er van die 'klotendagen', waarop alles lijkt tegen te zitten en de lasten zwaar voelen. Het is oké om boos, ontevreden, verdrietig en teleurgesteld te zijn. Deze gevoelens maken deel uit van het mens-zijn en vormen een waardevol onderdeel van ons emotionele spectrum.

"De sleutel tot veerkracht ligt in het omarmen van tegenslag als een kans voor persoonlijke groei."

Het verschil zit hem in de benadering. In plaats van vast te blijven zitten in deze momenten, biedt de kracht van groeidenken (growth mindset) een uitweg. Accepteer de drama's, maar laat ze niet de leidende kracht zijn. Richt je op wat je wel kunt beïnvloeden in het heden en de toekomst.

Elke dag, hoe klein ook, biedt de kans om 1% te groeien. Het is die geleidelijke vooruitgang die het verschil maakt. Dus wees niet bang voor de klotendagen, omarm ze als onderdeel van het groeiproces en laat ze dienen als springplank naar een veerkrachtigere en positievere toekomst.

Ook deze dagen mogen er zijn, dus schrijf ze op!
motives

Leef in het Ritme van Groei: Glansrijke en Uitdagende Dagen

In het ritme van het leven ervaren we zowel de glansrijke als de uitdagende dagen. De 'klotendagen' zijn een onvermijdelijk deel van het menselijk bestaan, en het is belangrijk om ze te accepteren zonder erin te blijven steken. De sleutel ligt niet in het vermijden van tegenslag, maar in het omarmen ervan als een kans voor persoonlijke groei.

"Leef met een groeigerichte mindset, waar elke dag een kans biedt om met slechts 1% te groeien."

Het is toegestaan om boos, ontevreden, verdrietig en teleurgesteld te zijn, maar laat deze emoties niet de eindbestemming zijn. Door te streven naar een groeigerichte mindset, waarbij de focus ligt op de mogelijkheden tot verbetering, kunnen we de lastige momenten overstijgen. Elke dag biedt de gelegenheid om met slechts 1% te groeien, en het is deze geleidelijke vooruitgang die ons uiteindelijk in staat stelt veerkrachtig en positief vooruit te gaan. Dus, omarm zowel de glansrijke als de uitdagende dagen, want ze dragen allemaal bij aan het weefsel van een betekenisvol en groeiend leven.

Kleine stappen, grote verandering

De kracht van eigen invloed op welzijn

In een wereld waar de tribe de essentie van leven ontdekt en de westerse wereld soms verdrinkt in de details van overvloed, schuilt er kracht in de invloed die eenieder kan uitoefenen. Elk individu, hoe klein hun bijdrage ook lijkt, draagt bij aan de verandering die nodig is voor een wereld waar welzijn boven aan het lijstje staat.

Het nastreven van een dergelijke wereld begint met kleine stappen. Het is de erkenning dat iedere handeling impact heeft, hoe bescheiden ook. Of het nu gaat om het delen van een glimlach, het luisteren naar een ander, of het maken van bewuste keuzes in ons dagelijks leven, elke bijdrage draagt bij aan het weven van een positief weefsel.

De grootse verandering, het daadwerkelijke keerpunt, wordt pas zichtbaar wanneer we collectief beseffen dat we willen veranderen en vervolgens daarnaar handelen. Het is een bewustwording dat ons streven naar welzijn niet alleen persoonlijk is maar ook collectief, en dat onze gezamenlijke acties de kracht hebben om de wereld om ons heen te transformeren.

Door te erkennen dat we invloed hebben, hoe klein ook, geven we onszelf de toestemming om de wereld te beïnvloeden in de richting van meer welzijn en betrokkenheid. Het is de som van onze individuele keuzes en handelingen die uiteindelijk een golf van positieve verandering in gang zet.

"In elke kleine stap schuilt de kiem van grote verandering. Laten we samen streven naar een wereld waarin welzijn boven aan het lijstje staat, wetende dat onze gezamenlijke kracht onmetelijk is."

Het versterken van individu, teams en organisaties door Positieve Gezondheid

In de dynamische wereld van vandaag staat het welzijn van medewerkers centraal in het streven naar succesvolle en veerkrachtige teams. Het traditionele perspectief op gezondheid is aan het verschuiven naar een holistische benadering, waarbij niet alleen de afwezigheid van ziekte wordt nagestreefd, maar ook het bevorderen van positieve gezondheid op diverse levensgebieden.

Positieve gezondheid, als concept ontwikkeld door Machteld Huber, biedt een inspirerend kader om het welzijn van individuen en teams te versterken. Het omvat niet alleen fysieke gezondheid maar reikt verder naar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie, en het vermogen om actief deel te nemen aan het leven.

"Positieve gezondheid opent ons oog voor een bredere horizon van welzijn. Het is niet alleen de afwezigheid van ziekte; het is de kunst van anders kijken, het koesteren van een nieuwe visie op vitaliteit en het omarmen van de kracht van een holistische benadering voor een bloeiend leven."

Bron: https://www.iph.nl/
Het PG spinnenweb waarbij het ‘gezondheidsoppervlak’ verandert over tijd (N.B. dus 4x ingevuld).

In dit tijdperk van toenemende aandacht voor de menselijke factor in organisaties, biedt de toepassing van positieve gezondheid een waardevolle benadering om te investeren in de kracht en veerkracht van teams. Deze benadering gaat verder dan de traditionele focus op het voorkomen van ziekte en richt zich op het cultiveren van een omgeving waarin medewerkers gedijen op alle niveaus van hun welzijn.

Deze blog verkent de mogelijkheden en voordelen van het inzetten van onder andere positieve gezondheid in teams en organisaties. Van het bevorderen van een gezonde werkcultuur tot het stimuleren van een positieve mindset, het neemt je mee in de ontdekkingstocht hoe de integratie van positieve gezondheid mogelijk kan bijdragen aan het creëren van een welzijnsgerichte en productieve leef- en werkomgeving.

Team Harmonia: Een moderne stam van welzijn

In de bruisende kantoortoren van een innovatief bedrijf genaamd Harmonia was er een team dat verder wilde gaan dan de traditionele ideeën van werkcultuur. Geïnspireerd door het concept van positieve gezondheid besloten ze om samen een moderne stam te vormen, waar welzijn en gemeenschapsgevoel centraal stonden.

Dit team, dat voorheen alleen bekendstond als afdeling X, begon met het cultiveren van een cultuur van onderlinge steun en gedeelde waarden. Ze kwamen samen en ontwikkelden gezamenlijke doelen die verder reikten dan de grenzen van projectdeadlines. De normen werden herzien, waarbij open communicatie, respect voor elkaars bijdragen en een gezonde balans tussen werk en privé de pijlers werden van hun nieuwe stamidentiteit.

Eenmaal per week kwamen ze samen voor een gezamenlijke lunch, niet alleen om werkgerelateerde zaken te bespreken, maar ook om persoonlijke hoogte- en dieptepunten te delen. De muren tussen de bureaus verdwenen en maakten plaats voor een open ruimte waar ideeën vrijelijk stroomden en waarin iedereen werd aangemoedigd om hun stem te laten horen.

youtube-video-thumbnail
Secrets of the Blue Zones Diagram (Credit to "Live to 100: Secrets of the Blue Zones Docu-series on Netflix")
Secrets of the Blue Zones Diagram (Credit to "Live to 100: Secrets of the Blue Zones Docu-series on Netflix")

Inspiratie vanuit Blue Zones:  "Live to 100: Secrets of the Blue Zones Docu-series on Netflix"

Blue Zone vs Positieve Gezondheid

De nadruk op preventieve maatregelen, betrokkenheid bij de gemeenschap en een gebalanceerde levensstijl in zowel positieve gezondheid als de Blue Zone-filosofie benadrukt de onderlinge verbondenheid van verschillende aspecten van ons leven bij het bevorderen van algemene gezondheid en een langere levensduur.

"In de eenheid van een moderne stam vinden we de kracht om te gedijen, zowel professioneel als persoonlijk. Het pad naar welzijn begint met elkaar, en samen vormen we de fundamenten van een betekenisvolle en succesvolle reis."

De stam, nu gedoopt als Team Harmonia, begon ook buiten de kantoormuren te treden. Ze organiseerden gezamenlijke activiteiten, van vrijwilligerswerk tot teambuildinguitstapjes, en werden actieve deelnemers in de bredere gemeenschap. Het welzijn van elk individu werd beschouwd als een sleutel tot het succes van het geheel.

Na verloop van tijd merkten ze niet alleen een positieve verandering in hun werkomgeving, maar ook in hun persoonlijke levens. Het gevoel van verbondenheid, empathie en wederzijdse steun overschreed de grenzen van negen-tot-vijf, waardoor een hechte moderne stam ontstond.

Moraal van het verhaal

In de zoektocht naar succesvolle teams en welzijn is het cultiveren van een omgeving gebaseerd op gedeelde waarden en sociale verbondenheid essentieel. De transformatie van Team Harmonia toont aan dat wanneer mensen samenwerken als een stam, ze niet alleen floreren op het werk, maar ook in het leven buiten de kantoormuren.

Positieve gezondheid benadert gezondheid op een bredere en inclusievere manier, waarbij niet alleen de afwezigheid van ziekte wordt beschouwd, maar ook de mate waarin mensen in staat zijn om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan.

Hier zijn enkele manieren waarop positieve gezondheid in jouw team kan worden geïntegreerd:

  • Holistische Benadering:

Positieve gezondheid erkent de samenhang tussen verschillende aspecten van het welzijn, zoals lichamelijke gezondheid, mentaal welbevinden, zingeving, en sociale interactie. Dit kan waardevol zijn om een holistisch beeld te krijgen van het welzijn van jouw teamleden.

  • Individuele Behoeften:

Het spinnenwebmodel van positieve gezondheid biedt een raamwerk om individuele behoeften te identificeren en te begrijpen. Door open gesprekken te voeren over de verschillende dimensies van gezondheid, kun je de specifieke behoeften van elk teamlid beter in kaart brengen.

  • Preventie en Betrokkenheid:

Positieve gezondheid moedigt preventieve maatregelen aan en stelt mensen in staat om proactief betrokken te zijn bij hun eigen welzijn. In een teamcontext kun je dit bevorderen door aandacht te besteden aan gezonde werkpraktijken en een ondersteunende omgeving te creëren.

  • Samenwerking en Onderlinge Steun:

Het idee van positieve gezondheid sluit aan bij de onderlinge afhankelijkheid en samenwerking. Door een cultuur van onderlinge steun en samenwerking te bevorderen, kun je bijdragen aan het welzijn van het hele team.

  • Waardering voor Diversiteit:

Positieve gezondheid erkent de diversiteit in hoe mensen gezondheid ervaren. Het kan een waardevol instrument zijn om de diversiteit in behoeften, sterke punten en uitdagingen binnen jouw team te begrijpen en te waarderen.
Door positieve gezondheid in jouw team te integreren, geef je niet alleen prioriteit aan fysieke gezondheid, maar ook aan het welzijn van elk individu op meerdere niveaus. Dit kan bijdragen aan een gezonde en ondersteunende teamcultuur.

2024

Een Uitnodiging tot Groei en Positieve Gezondheid

Terwijl we de drempel van het nieuwe jaar overstappen, nodig ik jullie uit om een moment te nemen en te reflecteren op de kracht van kleine veranderingen. In de geest van positieve gezondheid en een groeigerichte mindset, herinner ik jullie eraan dat elke dag een kans biedt om met slechts 1% te groeien.

Afsluitende Gedachte

Laten we ons niet verliezen in grootschalige voornemens, maar in plaats daarvan de nadruk leggen op de geleidelijke vooruitgang die dagelijkse groei mogelijk maakt. Het is niet de omvang van de stap, maar de consistentie ervan die de weg naar een gezonder, betekenisvoller leven effent.

Afsluitende Vraag

Welke kleine verandering kun je implementeren om met slechts 1% te groeien in de richting van positieve gezondheid en welzijn?

Neem de komende twee weken de tijd om bewust te kiezen voor groei, en deel gerust jullie ontdekkingen en inzichten. Laten we samen bouwen aan een jaar vol welzijn, veerkracht en positieve gezondheid.

frank-2-web

 "In het nieuwe jaar wens ik jullie de kracht om elke dag met 1% te groeien, een accumulatie van positieve veranderingen die leiden tot een jaar van welzijn, vreugde en vervulling. Op een reis naar een gezonder leven, volg je hart en omarm de groei die komt met elke kleine stap."