sterker-door-druk

Morgen en overmorgen...

Afgelopen jaar heb ik kunnen dromen en nadenken over mijn persoonlijke ambities. Deze ambities gelden voor mijn rol als Health Manager bij NHL Stenden, maar ook vanuit mijn rol als zelfstandig ondernemer. De twee zijn complementair aan elkaar en versterken deze ambitie. Eén van de aanjagers van deze ambitie is het woord amplitie. Het gedachtengoed van amplitie is voor mij een manier om mijn kennis en expertise op het gebied van onder andere gezondheid en vitaliteit op een ander niveau te brengen.

Jaag het geluk niet na, wordt antifragiel

Ik kwam onderstaande video tegen waarin het woord, 'Antifragiel' in relatie met geluk wordt gebracht. In de video een aantal mooie voorbeelden welke mijn ambitie verder versterken. 

youtube-video-thumbnail

Antifragiliteit

Als je een systeem onder druk zet, wordt het sterker. Bijvoorbeeld ons spierstelsel. Als we naar de sportschool gaan en gewichten heffen, oefenen we druk uit op onze spieren en worden ze sterker. Dit staat bekend als antifragiliteit.

Op psychologisch niveau heet dit posttraumatische groei, of PTG. Waar posttraumatische stressstoornis (PTD) gaat over afbreken, gaat PTG over sterker worden door druk of stress. Deze benadering gaat uit van een positieve bijdragen en versterken. 

SPIRE-model

Het SPIRE-model beschouwt de hele persoon - het omvat spiritueel, fysiek, intellectueel, relationeel en emotioneel welzijn. Door rekening te houden met het geheel kan het grootste welzijn worden gerealiseerd. Het wordt ook Wholebeing (heel-zijn) genoemd en gebruikt als term en definitie van geluk door Wholebeinginstituut.

Bron: https://wholebeinginstitute.com/

AMPLITIEGIETER
spire-model

Het woord "SPIRE" heeft nog een andere betekenis: het hoogste punt of de top van iets, zoals de spits van een kerk of de spits van een berg. Door jezelf beter te leren kennen en in een gelijkgestemde, ondersteunende gemeenschap te zijn, kun je SPIRE-heelbeing gebruiken als een manier om te groeien - om doelen te bereiken en aspiraties te realiseren voor wat je kunt bereiken en wie je kunt worden.

Op deze manier helpt het SPIRE-model je perspectief te krijgen terwijl je voortdurend groeit naar het hoogste en beste waartoe je in staat bent, terwijl je je verbinding met jezelf verdiept.

AMPLITIE-model

Het amplitie-model heeft vier pijlers en ze zijn allemaal even belangrijk. De pijlers complementeren elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Bovendien sluiten ze elkaar niet uit, maar vormen een geheel om te werken aan het versterken van menselijk kapitaal. Het is van belang om aandacht te besteden aan gezonde, bevlogen, talentgerichte medewerkers die hun werk zo kunnen inrichten dat zij kunnen uitblinken in wie zij zijn. Werken aan amplitie als geheel is een voorwaarde om organisatiesucces te behalen en behouden.

Hieronder een aantal belangrijke modellen welke de basis hebben gelegd voor het amplitiemodel.

Het gaat hierin om de volgende modellen:

D E S I G N  T H I N K I N G  A M P L I T I E

Eveline van Zeeland (Dr.) schreef een mooie column de clash tussen designers en managers. Vanuit de vuca-wereld gedachten denk ik dat deze samenwerking voor nu en de toekomst cruciaal zal zijn. De snelheid waarin veranderingen plaatst vinden bieden minder ruimte voor uitgebreid onderzoek, maar behoeven een meer Down to Earth benadering. Het vertrouwen op expertise en weer meer op intuïtie zal hierin een belangrijke worden als het gaat om de mens binnen organisatie.

Lees het artikel online

Balans of cadans werk-privé

Een meer intuïtieve benadering zou mooi zijn, maar we zijn wellicht teveel uit contact met dat onderbuik gevoel. Het is dus niet eenvoudig, maar wellicht de moeite waard om dit te onderzoeken. Het SPIRE-model kan je hierin wellicht gebruiken als hulpmiddel dit te onderzoeken. 

HET "ENGE" EN "SURREALISTISCHE" ONDERBUIKGEVOEL VAN TOEKOMSTIG KANTOORWERK

De onderstaande video van de serie 'Severance' schetst een beeld van toekomstig kantoorwerk. Surrealistisch, maar iets om over na te denken. De gedachten dat je een ander persoon bent op je werk dan thuis wordt hierin sterk benadrukt. We zijn natuurlijk niet een andere persoon thuis als op het werk, maar gedragen ons anders gezien de omgeving.

youtube-video-thumbnail

Van gewoon werk naar een beleving 

Van gewoon werk naar een positieve beleving. Binnen je werk een bijdrage leveren aan het geheel. We proberen overal een helder verhaal te maken zodat je het kan doorleven. Door storytelling komen we meer te weten over de organisatie en bij indiensttreding gaan we van de ene naar de andere journey om dit te kunnen doorleven en voelen. Toch is de werkelijkheid anders als een organisatie deze story en journey zelf nog niet heeft doorleefd. 

Laten we de eerste stap in de richting van een vitale organisatie zetten door op andere wijze te kijken, voelen en ervaren. Het is een amplitieve (versterkende) aanpak welke laat zien welke verbindingen er zijn bieden ruimte om samen met alle medewerkers een positieve beweging te starten.

Van denken naar doen mindset

 • Laten zien, niet vertellen
 • Focus op menselijke waarden
 • Schep duidelijkheid
 • Omarm experimenteren
 • Wees je bewust van het proces
 • Voorkeur voor actie
 • Radicale samenwerking

Gemeenschappelijke principes

 • Menscentraal
 • Discipline overschrijdend en samenwerkend
 • Holistisch en integraal
 • Flexibiliteit en comfortabel met ambiguïteit
 • Multimodale communicatievaardigheden
 • Groeimindset

Komend jaar ga ik verder met mijn reis van amplitie. Ga je mee op reis?!

Vitale groet,

Frank