F O C U S  O P  V E R Z U I M 

Er is veel aandacht voor verzuim en we zien dat het verzuim landelijk ook toeneemt. Opvallend hierin is dat de aandacht vooral gaat naar het proces, de interventies en een deel preventie. De aandacht voor verzuim is zo sterk dat er flink wat werk is. Onderstaande video geeft hierin een goed beeld van die werkelijkheid. Vraag is wat deze aandacht voor verzuim oplevert of is het gevoel dat we dweilen met de kraan open? 

P O S I T I E V E  A A N D A C H T  

Je zou haast denken dat er behoefte is aan meer preventie of liever nog 'Amplitie' (dat nieuwe jeukwoord uit het rijtje werkgeluk en -plezier). De irritatie heb ook ik gehad met juist deze woorden. Het is hierin wellicht het onbekende, de timing en de wijze waarop dergelijke woorden de revue passeren. Tevens maakt het mij nieuwsgierig, want focus maakt hierin soms blind.

D U I K  I N  H E T (O N) B E K E N D E 

Ik ben al bekend met 'vitaliteit' en 'duurzame inzetbaarheid'. Toch is een idee om de verdieping te zoeken als het gaat om bijvoorbeeld werkgeluk en amplitie. Wat is de achtergrond, context en de betekenis. Het verder verdiepen in het gedachtengoed van amplitie heeft mij geholpen hiermee aan de slag te gaan. Ja, ik ben jeukvrij en genezen en ben zelfs 'Amplitiedeskundige' i.o. via Talent College.

A A N D A C H T  V O O R  I N Z E T B A A R H E I D 

Heb jij tijd voor iets positiefs?! Laten we dan eens samen kijken naar de kansen die er zijn om aandacht te hebben voor inzetbaarheid en versterken.

Vitale groet,
Frank