CRAFTERS

Job or life crafter

Soms lijkt alles over werk te gaan en niet meer over leven, maar juist overleven. Dit is niet alleen een gevoel, maar is onze hedendaagse werkelijkheid. Een recent voorbeeld is de energiecrisis, stijgende inflatie en het steeds duurder worden van alles wat we dagelijks nodig hebben. De basis is niet of nauwelijks op orde. De wereld heeft een snelheid die we zelf amper kunnen bijhouden, we leven in een VUCA-wereld.

De vuca-wereld

VUCA is de snel veranderende wereld waarin wij ons als individuen en organisaties op dit moment bevinden. De VUCA-wereld kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. VUCA geeft ook het belang aan van aanpassingsvermogen nu het steeds lastiger wordt om plannen met een tijdspanne van vijf of tien jaar tot in detail uit te werken.

De vier letters in het acroniem komen van de Engelse termen:

  • volatile (snel veranderend);
  • uncertain (onzeker);
  • complex (complex);
  • ambiguous (vaag/dubbelzinnig).

Hieronder twee korte video’s die een korte toelichting geven op de VUCA wereld.

youtube-video-thumbnail
youtube-video-thumbnail

Op jacht naar tijd

We leven in een wereld waarin we worden opgejaagd door tijd (en geld). Tijd is schaars en deze relatieve schaarste wordt gebruikt en dus ook misbruikt. De huizenmarkt was hierin duidelijk voorbeeld van te korte aan huizen, hoge prijzen en een enorme tijdsdruk als het gaat om het kopen van een woning. In de Coronapandemie was het hamsteren waarin toiletpapier gevoelsmatig schaars bleek te zijn. De media zijn hierin een machtigmiddel waardoor ons collectieve gedrag wordt beïnvloed. Had jij ook direct de urgentie om toiletpapier te halen of andere producten te hamsteren? Het is een collectief gedrag wat wordt aangejaagd door de ‘Fear Of Missing Out’ (ook bekend als FOMO). FOMO speelt bij schaarste een grote rol. Hiermee bedoelen we de angst bij mensen om iets mis te lopen of achterop te raken.

Onderstaande video van James Suzman vond ik wel inspirerend als het gaat om het onderwerp, ‘vrije tijd’. Hij ontkracht Darwins meest misbruikte idee.

youtube-video-thumbnail

If you are losing your leisure, look out; you may be losing your soul.

Logan Pearsall Smith

Invloed

We worden dagelijks beïnvloed op diverse manieren. Dit zorgt voor bijvoorbeeld keuzes die we maken, handelingen die we verrichten of hoe we ons voelen. Je herkent wellicht dat bepaalde muziek je een gevoel kan geven van blijheid of juist bedroefdheid. Soms kan het gericht invloed uitoefenen een direct effect teweegbrengen. In de huidige tijd is het niet zo vreemd dat er veel spanningen zijn die lijden tot klachten of uitval. Mooi is dat we met deze wetenschap ook weten dat we zelf in staat zijn positief invloed uit te oefenen op onze directe omgeving en met resultaat. Kan je zelf iets bedenken wat een positieve bijdrage levert in je directe omgeving? Thuis, bij familie, vrienden of op je werk in je eigen team of afdeling, misschien wel je organisatie? Ook de kleine bijdragen zal invloed hebben dus maak het niet te groot.

In onderstaande video zie je de kracht van positiviteit in 3 minuten.

youtube-video-thumbnail

En nu? Job of Life crafter?

Zelf ben ik er wel uit. Ik ben geen 'Job Crafter', maar een 'Life Crafter'. Natuurlijk is het zo dat ik het wel doe, 'Job Crafting' als het gaat om werk. Het is hierin alleen slechts een onderdeel van mijn persoonlijke ambachtelijke behoefte in het leven. De lading wordt meer gedekt met 'Life Crafting' omdat het leven niet lineair is. Oud directeur van de Efteling, Coen Bertens gaf afgelopen week een lezing (geen sprookje) waarin bij mij het woord 'Beleving' is blijven hangen. Ik neem voortaan de kronkelpaden en laat mij verrassen en inspireren door het leven. 

 

Vitale groet,

Frank

Anything worth doing good takes a little chaos.

 

Flea

esign Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen (ook wel wicked problems genoemd).

Anything worth doing good takes a little chaos.

 

Flea